Cesty k inklúzii II

 
V rámci nášho projektu sme s pomocou viac ako 180 účastníkov na jedenástich okrúhlych stoloch mapovali situáciu v oblasti inklúzie a začleňovania mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením do aktivít bežných mládežníckych organizácií. Výstupmi z projektu sú Správa z okrúhlych stolov, v ktorej je možné násjť množstvo inšpirácie pre identifikáciu bariér začleňovania, ale aj dobrej praxe a tipov na zmenu tejto situácie. Ďalším výstupom je Škála inkluzívnosti
mládežníckej organizácie
, ktorá je nástrojom na reflexiu procesov a nastavení v každej organizácii. A tretím z výstupov je Príručka pre inkluzívne aktivity, ktorá v skrátenej forme ponúka poznatky z okrúhlych stolov a podporuje mládežnícke organizácie v smerovaní k inklúzii. Inklúzia je stav, kedy každý človek dostáva možnosti na maximálny rozvoj svojich schopností a daností, v súlade s jeho individuálnymi potrebami. Veríme, že náš projekt je praktickým príspevkom k tejto rozsiahlej problematike, ktorý podporí tých, ktorí hľadajú cesty k inklúzii. Súčasťou projektu bola aj akreditácia trojmodulového vzdelávacieho programu Cesty k inklúzii, o ktorom nájdete informácie čoskoro na našej stránke.
 
 
 
 
                  

Kontakt

A-Centrum +421 905 541 260 acentrum@yahoo.com