Prezentácie a správy z konferencií

 
V tejto sekcii nájdete priebežné správy z jednotlivých regionálnych konferencií Cesty k inklúzii podľa menu na bočnej lište. Ku každej konferencii sú priradené aj prezentácie, ktoré zverejňujeme s dovolením autorov.
 
Záverečná správa z konferencie je tu taktiež k dispozícii