O inklúzii neuvažujeme a nehovoríme správne. Zostali sme zaseknutí v mentálnom modeli z minulého storočia. Najnovší článok na portáli Eduworld 

eduworld.sk/cd/viera-hincova/6271/o-inkluzii-neuvazujeme-a-nehovorime-spravne-zostali-sme-zaseknuti-v-mentalnom-modeli-z-minuleho-storocia?fbclid=IwAR2OupSwsSiwARxmPr8h3W_kSgFaf1TesXy1_MmubaaR3-Xfimtkn5lF06w

Kontakt

A-Centrum +421 905 541 260 acentrum@yahoo.com