Minimálne signály - pozvánka do sveta ľudí s autizmom

Seminár pre rodičov

 

Ľudstvo skúma nekonečnosť vesmíru, objavuje jeho zákutia a snaží sa zachytiť signály ktoré by hovorili o tom, či v jeho ďalekých hlbinách existuje život. Celkom blízko však máme ešte jeden vesmír, možno rovnako neprebádaný, vesmír nášho vnútorného  sveta. Ľuda s autizmom sú príkladom toho, ako náročné je preskúmať a pochopiť signály, ktoré k nám prichádzajú z vnútorného sveta človeka, ktorého máme úplne na dosah ruky. Pozývam Vás na dobrodružstvo objavovania ciest, ktorými môžeme vyjsť v ústrety a porozumieť signálom, ktoré ku nám vysielajú, aj keď sa zdajú nepochopiteľné a zmätené. Keď im vyjdeme v ústrety do polovice cesty, budú aj oni schopní lepšie porozumieť a fungovať v našom svete.

Tento prístup je založený na identifikácii, zachytení a schopnosti reagovať na minimálne signály v prejavoch vášho dieťaťa, ktoré sú kľúčom k jeho vnímaniu sveta, k jeho prežívaniu a aj ku jeho správaniu. Môže vám ponúknuť kľúč k roztriedeniu si svojich zážitkov a zjednodušeniu fungovania s vaším dieťaťom. Dozviete sa ako:

·         Identifikovať rôzne typy minimálnych signálov

·         Využiť tieto signály na nadviazanie kontaktu , porozumenie a empatiu

·         Využiť minimálne signály na podporu rozvoja dieťaťa

·         Porozumieť fungovaniu minimálnych signálov a aplikovať ich vo verbálnej aj neverbálnej komunikácii

·         Identifikovať  problémové správanie a predchádzať mu

·         zvládať problémové správanie  v prípade, ak nastane

·         riešiť situácie ktoré vznikajú v našom okolí a vzťahoch