Pre zariadenia sociálnych služieb

 
Metódu minimálnych signálov v práci s rôznymi typmi klientov ponúkame pre zariadenia sociálnych služieb už 18 rokov. Realizovali sme výcvik akreditovaný Ministerstvom školstva  SR  v rámci ďalšieho vzdelávania s názvom minimálne signály v práci s klientom - nástroj dodržavania ľudských práv. Realizovali sme tiež akreditované kurzy Sociálna rehabilitácia v praxi zariadení sociálnych služieb, Sociálna práca pre pracovných terapeutov a Prevencia a zvládanie agresívneho správania. V súčasnosti obnovujeme akreditáciu na tieto kurzy takže čoskoro budú znovu v našej ponuke a to v osvedčenej kombinácii s e-learningom