Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

 

Online Kurzy zdarma

Rozhovory, webináre a školenia

Apríl mesiac autizmu - rozhovor pre portál eduworld.sk
Ako pomáha Minecraft deťom s autizmom: Online webinár s Jurajom Hipšom a Marošom Zvolenským

Čo nás môžu naučiť ľudia s autizmom a Aspergerovým syndrómom v čase korona krízy?

Za posledných 5 rokov sa na celom svete hovorí o epidémii autizmu. Sú to ľudia s odlišným spôsobom vnímania sveta a spracovania informácií. Podobnosti ich fungovania s fungovaním sveta, ako ho doteraz bežní ľudia nepoznali, sa ponúka v mnohých smeroch.

Emócie - ako ich spracovávať

Praktické tipy a postupy na prácu s emóciami - prvá pomoc nielen v (korona) kríze. Ako emócie fungujú a prečo nie je dobré ich potláčať? Dozviete sa v mojom videu.

Informačné centrum pre inklúziu

Predstavenie projektu podporeného z Programov pre mládež 2014-2020, MŠVVaŠ SR, admin IUVENTA

Čo je to inklúzia?

Webinár Juraja Hipša: Deti s Aspergerovým syndrómom a dištančné vzdelávanie

Na webinári získate praktické informácie o špecifikách vnímania a reagovania detí s Aspergerovým syndrómom a ďalšími odlišnosťami vo vnímaní a spracovávaní informácií v čase dištančného vzdelávania, ako aj počas bežného vyučovania. Na konkrétnych príkladoch sa dozviete, s čím súvisia ich niekedy nečakané reakcie a do akej miery ich môžete ovplyvniť vhodným prístupom a komunikáciou. Zistíte tiež, čím môže byť pre nich náročné zapájať sa do dištančných foriem vzdelávania, a ako veľmi sú vnímavé na prijatie a kvalitu vzťahu s referenčnými osobami.

Video z konferencie Porozumíme Autismu společně, Brno 18.9. 2018 - Viera Hincová

Viera Hincová - Cesta do krajiny Aspergerov

Prednáška: Viera Hincová na konferenci Indície v marci 2019

Deti s Aspergerovým syndrómom môžu byť pre učiteľa výzvou. Sú ako lakmusové papieriky, ktoré testujú našu úprimnosť, pravdivosť, zrkadlia veci, ktoré by sme radi skryli aj sami pred sebou. Ako k nim nájsť cestu, predchádzať stresovému správaniu a spoznať ich výnimočnosť?

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na školách. Cieľom Indície je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu.

Vladimíra Prokajová

Venuje sa poradenstvu pre rodiny, zameriava sa na konzultácie ohľadne kompenzácií a pomoc pri odvolaniach či tvorbe IVVP pre túto cieľovú skupinu, má tiež dieťa s AS a sama je dospelá Aspergerka.

link na video