Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Podpora inklúzie

V roku 2020 sme opakovane získali podporu pre naše aktivity z dotačného programu Ministerstva spravodlivosti. Jedný z hlavných výstupov projektu je príručka Inklúzia krok za krokom. 
 
Predstavujeme Vám príručku Inklúzia krok za krokom, ktorá je určená ako nástroj riešenia situácií vo vzdelávaní a ďalších situáciách ktoré riešia rodiny a mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom či inými formami neurodiverzity. Stiahnite si príručku v kratšej verzii  alebo v dlhšej verzii aj s výsledkami nášho prieskumu z júla 2020 a odporúčaní pre prácu s deťmi s AS v dištančnom vzdelávaní. 

Viac tu: https://www.a-centrum.net/
 
 
Predstavujeme Vám príručku Inklúzia krok za krokom, ktorá je určená ako nástroj riešenia situácií vo vzdelávaní a ďalších situáciách ktoré riešia rodiny a mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom či inými formami neurodiverzity. Stiahnite si príručku v kratšej verzii  alebo v dlhšej verzii aj s výsledkami nášho prieskumu z júla 2020 a odporúčaní pre prácu s deťmi s AS v dištančnom vzdelávaní. 

Viac tu: https://www.a-centrum.net/