Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

a centrum logo

PARTNERI

 
nadácia orangeO nás

 
Programy a konzultácie pre rodiny, deti a dospelých odlišným vnímaním sveta a spracovaním informácií - spektrum autizmu a ďalších foriem neurodiverzity ako je  Aspergerov syndróm, autizmus, ADHD a iné, poskytujeme poradenstvo a vzdelávanie v témach zručností pre inkluzívne vzdelávanie a podpora diverzity z pohľadu celoživotného vzdelávania, zamestnávania pre dôstojný  a plnohodnotný život jednotlivcov a rodín. 
 
Ponúkame predovšetkým chýbajúce služby a podporu pre rodiny, mladých ľudí s AS, pedagógov, a odborníkov formou online kurzov a konzultácií v dohodnutý čas dňa, podľa Vašich možností, z pohodlia Vášho domova už niekoľko rokov. Realizujeme podporné skupiny na viacerých miestach na Slovensku a dlhodobejšie vzdelávanie, ktoré ide ruka v ruke s osobnostným rozvojom. Hľadanie ciest k inklúzii je predovšetkým o našom nastavení a prekonaní stereotypov. Realizujeme špecializované živé knižnice, v ktorých vystupujú rodičia detí s AS, okrem iného v spolupráci s viacerými univerzitami, aby sme zlepšili aj prípravu budúcich profesionálov. Angažujeme sa v obhajovaní práv v škole, na pracovisku, v kontakte s úradmi. Advokačné laické aktivity spájame aj s aktivitami na pripomienkovanie zákonov a tvorbu koncepcie riešenia problematiky autizmu na Slovensku. Dostupnosť našich aktivít zvyšujeme získavaním grantov a dotácií.  
 

 
 
Mgr. Viera Hincová,
 
psychologička, lektorka, blogerka, autorka podcastu Deti bez návodu, má dospelé dieťa s Aspergerovým syndrómom.  
 
 
 
 
 
Vladimíra Prokajová,
 
venuje sa poradenstvu pre rodiny, zameriava sa na konzultácie ohľadne kompenzácií a pomoc pri odvolaniach či tvorbe IVVP  pre túto cieľovú skupinu, má tiež dieťa s AS a sama je dospelá Aspergerka.
 
 
 
 
 

 
Sledovať nás môžete aj na FacebookuInstagrame a Youtube.