Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Inklúzia ako ľudské právo

 
 
 
Cieľom projektu bolo využitie inovatívnych metód vo vzdelávaní profesijných skupín a verejnosti v oblasti práva na inkluzívne vzdelávanie. Prostredníctvom workshopov a živých knižníc, realizovaných rodičmi detí so zdravotným postihnutím prispeje k búraniu predsudkov a stereotypov, ktoré súvisia s nepochopením odlišností a nízkou úrovňou ich akceptácie v spoločnosti. Diskriminácia vo vzdelávaní vedie k vytláčaniu detí so ZP mimo hlavnú prúd vzdelávania, k nútenému homeschoolingu, či porušovaniu ich dôstojnosti. Aktivity sú určené pedagógom, odborníkom, študentom pedagogiky a verejnosti.
 
AKTIVITY:
 
  • živé knižnice pre pedagógov, odborníkov a študentov pedagogiky
  • semináre k téme inklúzie pre všetky zainteresované subjekty
  • Burza inklúzie - inovatívny formát spájajúci živé knižnice s konrétnymi metódami na podporu inkluzívneho vzdelávania
  • brožúra k inklúzii
  • informačné videá 
 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd  a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu a ostatným formám intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá A Centrum.