Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Informačné centrum pre inklúziu

Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja môžeme pokračovať v aktivitách Informačného centra pre inklúziu aj v ďalších mesiacoch tohto roka. Aj keď množstvo aktivít realizujeme v online priestore, dvere nášho centra v Senci sú otvorené mladým ľuďom a dôležitým dospelým v rámci možností ktoré...
S veľkou radosťou sme absolvovali v týchto dňoch podpis zmluvy na dotáciu z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na náš projekt Informačného centra pre inklúziu v bratislavskom kraji. Projekt nadväzuje na naše aktivity v oblasti práce s mládežou, ako boli projekty...