Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Záznam z konferencie si môžete objednať tu.

Prvá slovenská autistická konferencia

Prvá Autistická konferencia
 
Záznam z konferencie objednávajte tu.

Online konferencia

Konferencia je určená ľuďom na spektre autizmu, odborníkom, pedagógom, špeciálnym pedagógom, psychológom, asistentom učiteľa aj rodičom, každému, kto má záujem porozumieť neurodiverzite zblízka.

Chcete vedieť aké to je, byť dospelým Aspergerom či Aspergerkou? Čo riešia mladí dospelí a čo tí, ktorí majú za sebou už pár desiatok rokov fungovania bez diagnostiky? Koho iného ako ich samotných by ste sa mali na to pýtať? Na našej konferencii na to budete mať priestor.

Môžete sa tešiť na témy ako je diagnostika u dospelých, trauma informovaný prístup a neurodiverzite priateľský prístup v psychoterapii, nástroje, ktoré mladí autistickí psychológovia používajú a odporúčajú pre zvládanie každodenných výziev, skúsenosti dospelých autistov v osobnom i pracovnom živote, diskusiu o ženskom autizme či tému autizmu a rodovej a vzťahovej rozmanitosti. Konferencia sa bude konať online plné dva dni a bude neskôr dostupná formou nahrávok. 

Unikátny projekt

Unikátny formát autistickej konferencie vytvoril v Českej republike Nadační fond ATYP pod vedením Dagmar Edith Holej, ktorej ďakujem za možnosť tento formát realizovať aj u nás. Čo to znamená? Prednášať budú takmer výlučne ľudia na spektre autizmu a odborníci, ktorí majú rešpektujúci prístup k neurodiverzite. Nadačný fond ATYP je hlavným partnerom konferencie, ďalšími partnermi sú ADEPT Žilina, portál Bez návodu, oz HANS, Lovetist, a ďalší.

Dvojdňová online konferencia sa uskutoční 22. a 23. marca 2023 v čase od 9:00 do 17:30 hod. 

Vstupné

Účastnícky poplatok je:

60,- EUR na osobu pri online účasti, pri ktorej získate aj záznam z konferencie.

40,- EUR na osobu pri nákupe záznamu z konferencie

Na konferenciu je možné prihlásiť sa iba na obidva dni. 

Cena pre ľudí na spektre a pre rodičov ZŤP detí je:

50 EUR pri online účasti, pri ktorej získate aj záznam z konferencie.

25 EUR na osobu pri nákupe záznamu z konferencie 

Výzvu na uhradenie poplatku dostanete  v potvrdzovacom maili. Fakturačné údaje ( ak vás vysiela zamestnávateľ,) uveďte v prihláške, bez nich nie je možné vystaviť faktúru.

Zároveň ponúkame možnosť darovať niekomu vstupné na konferenciu. Môžete ho darovať konkrétnej osobe ktorú poznáte, alebo  ho darovať anonymne a my ho posunieme záujemcom, ktorí nedisponujú dostatočnými prostriedkami pre svoju účasť .   

Záverečné informácie

Prijatie prihlášky potvrdzujeme priebežne mailom. 

Link na pripojenie zašleme prihláseným účastníkom najneskôr 48 hodín pred termínom konania konferencie.  Každá prednáška bude trvať 45 minút + 15 minút na diskusiu. O programe Vás budeme ešte informovať.

V prípade otázok volajte  p. Hincová, 0905 541 260, alebo píšte na acentrum@yahoo.com 

Zmeny programu v prípade nutnosti sú vyhradené.

 

 
Unikátny formát autistickej konferencie vytvoril v Českej republike Nadační fond ATYP pod vedením Dagmar Edith Holej, ktorej ďakujem za možnosť tento formát realizovať aj u nás. Čo to znamená? Prednášať budú takmer výlučne ľudia na spektre autizmu a odborníci, ktorí majú rešpektujúci prístup k neurodiverzite. Nadačný fond ATYP je hlavným partnerom konferencie, ďalšími partnermi sú ADEPT Žilina, portál Bez návodu, oz HANS, Lovetist, a ďalší.
 
Dvojdňová online konferencia sa uskutoční 22. a 23. marca 2023 v čase od 9:00 do 17:30 hod. 
 
Konferencia je určená ľuďom na spektre autizmu, odborníkom, pedagógom, špeciálnym pedagógom, psychológom, asistentom učiteľa aj rodičom, každému kto má záujem porozumieť neurodivergentým ľuďom a ich potrebám zblízka. 

Účastnícky poplatok je 60,- EUR na osobu pri online účasti, 40,- EUR na osobu pri offline účasti. Na konferenciu je možné prihlásiť sa iba na obidva dni. 
Cena pre ľudí na spektre a pre rodičov ZŤP detí je 50 EUR pri online účasti a 25 EUR pri offline účasti.  Výzvu na uhradenie poplatku dostanete  v potvrdzovacom maili. Fakturačné údaje ( ak vás vysiela zamestnávateľ,) uveďte v prihláške, bez nich nie je možné vystaviť faktúru.
Zároveň ponúkame možnosť darovať niekomu vstupné na konferenciu. Môžete ho darovať konkrétnej osobe ktorú poznáte, alebo  ho darovať anonymne a my ho posunieme záujemcom, ktorí nedisponujú dostatočnými prostriedkami pre svoju účasť .   


Prijatie prihlášky potvrdzujeme priebežne mailom.  Link na pripojenie zašleme prihláseným účastníkom najneskôr 48 hodín pred termínom konania konferencie. Spolu s potvrdením prihlášky dostanete aj podrobný program konferencie. Každá prednáška bude trvať 45 minút + 15 minút na diskusiu. 

V prípade otázok volajte  p. Hincová, 0905 541 260, alebo píšte na acentrum@yahoo.com 
Zmeny programu v prípade nutnosti sú vyhradené.

Program konferencie

Streda 22. marca 2023

9:00 – 9:20      Úvodné príhovory.

9:20 – 10:20    Viera Hincová: Neurodiverzita, alebo každý mozog je jedinečný. Ako sa pozerať na autizmus bez zbytočnej stigmatizácie.

Neurodiverzita ako strešný pojem má výrazný inkluzívny dopad, pretože reaguje na jedinečnosť každého človeka a jeho potreby bez ohľadu na diagnostické nálepky. Prístupy rešpektujúce neurodiverzitu v poradenstve, terapii  a vzdelávaní sú kľúčové pre kvalitu života a uplatnenie ľudí na spektre. Autorka predstaví vlastné rozdelenie na štyri typy vnímania a reaktivity u ľudí s Aspergerovým syndrómom, ktoré vychádza z jej pozorovaní a praxe. Popíše výzvy ktorým čelia deti aj dospelí na spektre autizmu vrátane rodovej a vzťahovej rozmanitosti. Zameria sa tiež na dôležitosť citlivého jazyka a trauma informovaného prístupu v komunikácii s neurodivergentnými ľuďmi. 

Viera Hincová je sociálna inovátorka,  autorka podcastov Deti bez návodu a portálu Bez návodu, zameraných na pochopenie autizmu a Aspergerovho syndrómu zvnútra. Je psychologička, autorka seminárov, živých knižníc a workshopov, od roku 2018 realizovala niekoľko konferencií s touto tematikou, vrátane projektu mladých sebaobhajcov na spektre autizmu. Je aktívna aj v obhajovaní práv transrodových ľudí.  Za svoje aktivity získala ocenenie ATYP magazínu a Za sklem no.o ako sebaobhajkyňa 2022. Je členkou A - komunity pri Adventor z.s., prednášala na konferencii EUCAP – Európskej Asociácie Autistických osôb, kde pôsobí aj ako členka sekretariátu. 

10:30 -11:30     Barbora Hreusová: Diagnostika v dospelosti – akú sú špecifiká situácie ohľadne diagnostikovania dospelých ľudí s Aspergerovým syndrómom a autizmom.

Diagnostika Aspergerovho syndrómu u dospelých osôb sa javí ako nesmierne dôležitá a potrebná metóda pri mnohých zdanlivo neriešiteľných symptomatologických prejavoch v dospelosti. Často pomôže objasniť pôvod nejasných ťažkostí človeka. Odhalenie pôvodu týchto ťažkosti je zdrojom množstva odpovedi, ktoré napomáhajú v nachádzaní uspokojivej kvality života. Na prednáške sa autorka dotkne zákutí hľadania odpovedí na pôvod ťažkostí v dospelosti u doteraz nediagnostikovaných ľudí s Aspergerovým syndrómom z hľadiska teórie aj praxe, na základe konkrétnych skúsenosti. 

Barbora Hreusová je klinická psychologička, zakladateľka Ambulancie detskej psychológie a terapií (ADEPT) v Žiline, ktorá sa zameriava aj na diagnostiku a terapie dospelých ľudí s autizmom. Pôsobila v Regionálnom centre pre deti s autizmom v Žiline, je absolventkou Psychodynamického psychoterapeutického výcviku v Pezinku na SIPP. Má bohatú klinickú prax, organizuje podporné skupiny pre dospelých aj rodičov. 

Ak poznáte jedného autistu, poznáte jedného autistu. V ďalšom bloku prednášok prinesú svoje skúsenosti mladí neurodivergentní ľudia, ktorí boli zapojení aj v našom projekte Kľúče k sebaobhajobe

11:40 – 12:40   Sabína Čechová:Skúsenosti s osvetovými aktivitami o Aspergerovom syndróme na strednej škole.

Osveta o Aspergerovom syndróme v školskom prostredí je dôležitá pre zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelaniu pre ľudí na autistickom spektre, rovnako pre pedagógov, ktorí sa v dnešnej dobe so žiakmi a študentmi na stretávajú čoraz častejšie. V praxi si pedagógovia často pod odbornými pojmami nevedia predstaviť, ako sa reálne prejavuje žiak či študent v škole. Rozmanitosť prejavov môže byť ešte viac mätúca vzhľadom na to, že autizmus sa u každého človeka prejavuje inak. Autorka sa rozhodla vo svojom osvetovom projekte pre spojenie živej knižnice s vlastnými skúsenosťami a teoretickými podkladmi.

Sabína Čechová je študentkou psychológie, venuje sa dobrovoľníctvu, písaniu a maľovaniu. Psychológia ju zaujíma od detstva. „V devätnástich rokoch mi bol diagnostikovaný Aspergerov syndróm, čo posilnilo môj záujem o štúdium psychológie s cieľom prispieť k možnosti skorej diagnostiky porúch autistického spektra a k celkovému zlepšeniu života ľudí na spektre v prevažne neurotypickom svete.“ Sabína spolupracovala s autistickým centrom Andreas n.o. na tvorbe osvetových postov k téme mýtov o autizmu.

12:40 – 13:10   Obed

13:10 – 14:10    Matúš Krupa: Ako získavať energiu pre zvládanie každodenných výziev? Energetická banka ako tip pre mladých ľudí na spektre autizmu.

Koncept energetickej banky sa týka vplyvu tlaku na osobu z pohľadu štyroch kategórii, konkrétne emócii, tela, myšlienok a sociálneho prostredia. Vyvažovaním „príjmu a výdaja“ v rámci energetickej banky je možné predchádzať syndrómu vyhorenia a manažovať každodenné fungovanie s ohľadom na individualitu jednotlivca. 

Matúš Krupa je  študentom magisterského stupňa psychológie a absolventom kurzu Kľúče k sebaobhajobe, má skúsenosti ako animátor a vedúci voľnočasových aktivít pre deti na spektre autizmu, vrátane športových aktivít.  Po skončení volejbalovej kariéry prešiel na štúdium na vysokej škole, kde objavil svojej osobnostné aj profesné ukotvenie v psychológii s osobným záujmom o neurodiverzitu aj v súvislosti s vlastnou neskorou diagnostikou Aspergerovho syndrómu. Má prax na Linke detskej istoty a v škôlke F84 pre deti na spektre autizmu. 

14:10 -15:10     Valéria Danilová: Ako nevyhorieť a ako vyzerá autistické vyhorenie.

Prezentácia sa týka témy autistického vyhorenia, ktorá vznikla na základe osobnej skúsenosti  a nepriamo aj viedla k diagnostikovaniu AS. Cieľom je ponúknuť osobný a odborný pohľad osobám s diagnostikovaným Aspergerovým syndrómom v rámci vysvetlenia a prevencie prejavov vyhorenia, ako aj zviditeľnenie tejto problematiky rodičom detí s PAS, keďže častokrát nemusia chápať prežívanie a regres svojich detí v súvislosti s autistickým vyhorením.  Prezentácia sa dotýka sa aj témy nepoznania diagnózy alebo aj nedostatočnej schopnosti s ňou pracovať.

Valéria Danilová vyštudovala fyzioterapiu a od začiatku kariéry sa venovala osobám so zdravotným znevýhodnením. Už v detstve mala pocit nezapadania do sveta a venovala sa aj otázkam psychológie, fyziológie, neverbálnej komunikácie a filozofie. Pri práci s autistickými deťmi došla aj k vlastnej diagnostike Aspergerovho syndrómu na základe podobného zmýšľania. Momentálne je zamestnaná ako poradkyňa so zameraním na motorický vývin v centre včasnej intervencie, kde v rámci svojho zamerania sa venuje neurorehabilitácii, senzorickej dezintegrácii a úprave prostredia.

15:10 – 15:20  Prestávka.

15:20 - 16:45  Moderovaná diskusia: Aspergerov syndróm a autizmus u žien.

 

Ako charakterizujú Aspergerov syndróm a autizmus u žien samotné ženy na spektre? Ako a kedy sa dostali k diagnostike a ako im to pomohlo v ich každodennom živote? Čo im pomáha a prečo sa väčšina z nich venuje osvete, advokácii a seba - obhajobe v tejto téme? 

Účastníčky diskusie: Dagmar Edith Holá, Viera Hincová, Vladimíra Prokajová, Vlasta Piecková Beňová

17:00    Záver prvého dňa

 

2. deň štvrtok 23. marca 2023

9:00 -10:00     Vladimíra Prokajová: Ako pristupujem k rodičovstvu. Mama a dcéra na spektre.

Ako sa matka dostáva k vlastnej diagnostike pri diagnostike dieťaťa a ako ju to môže posunúť v pomoci druhým? Považuje autorka príspevku výchovu za spôsob života alebo berie rodičovstvo trochu inak? So svojimi skúsenosťami pri sprevádzaní svojho dieťaťa na spektre  špecifík spolužitia v rodine s výrazne neurodivergentnými črtami aj  s prvkami humoru ako zdolávacieho mechanizmu sa podelí jedna z prvých aktivistiek v problematike Aspergerovho syndrómu na Slovensku.

Vladimíra Prokajová sa venuje poradenstvu pre rodiny, zameriava sa na konzultácie ohľadne kompenzácií a pomoc pri odvolaniach či tvorbe IVVP . Má dcéru s AS a sama je dospelá Aspergerka. Zakladala prvú rodičovskú skupinu na sociálnej sieti aj podpornú skupinu vo Zvolene, kde organizuje aktivity a podporné skupiny doteraz. V r. 2016 iniciovala prvú konferenciu o Aspergerovom syndróme vo Zvolene a prednášala na konferenciách v NR SR k téme autizmu, Cesty k inklúzii a Autistických konferenciách v Prahe. V roku  2022 získala ocenenie za obhajobu a sebaobhajobu organizované Nadačným fondom ATYP a Za Sklem z.s.

10:10 – 11:10   Martin Kováč: Asperger v práci - keď veci musia dávať zmysel.

“Čo ak mi to nedáva zmysel?” - Ako dochádza k paralýze pri plnení pracovných úloh, ako to komplikuje pracovný proces a aký vplyv to môže mať na kariéru človeka s AS? Prvá časť príspevku je postavená na osobnom príbehu, ktorý je doplnený o polemiky, úvahy aj príklady z druhej strany - od zamestnávateľa a ponúka aj, hoc neisté, ale predsa riešenia.

“Obklopený neschopnými, alebo ako pracovať v kolektíve” - Táto časť sa zameriava na to, kde môže Asperger narážať pri práci v kolektíve a prečo má pocit, že ľudia okolo neho nie sú úplne v poriadku. Sú hlúpi, nevzdelaní, či nekompetentní? Alebo je to všetko úplne inak? Doplnené aj o praktické príklady, ako môže aj uhundraný a kritický človek na spektre výrazne prispieť k výsledkom kolektívu.

Martin Kováč LovetistMartin Kováč je zakladajúci člen OZ Lovetist, ktoré podporuje rodičov detí s Aspergerovým syndrómom. Ako „laický terapeut“ pôsobí v komunite ľudí s PAS a do styku s AS prichádza denne pri kontakte so sebou samým i v rodine. Je zanietencom myšlienky nových postupov a presvedčenia o tom, že veci sa musia dať robiť aj inak.

 

11:10 – 12:10   Sven Hinca (Dánsko): Význam samodiagnostiky a sebaprijatia v dospelosti a adaptácie nielen pre pracovný život.

 

Prečo je deň neurodivergentného človeka taký únavný? Nemajú to tak všetci? Ako - a prečo- limitovať senzorické peklo, prečo je v poriadku jesť tretí deň po sebe rovnaké jedlo, a ako zdanlivé drobnosti môžu pokaziť deň. Prečo sa pomoc človeku s AS obvykle zameriava na to, ako splynúť s neurotypickou masou, ako byť nekonfliktný*á v práci, a prečo to je nedostačujúce. Samodiagnostika, sebaprijatie a rešpektovanie vlastných potrieb ako esenciálny nástroj na väčšiu pohodu v živote.

Sven Hinca pracuje vo farmaceutickom priemysle. Na vysokej škole študoval liekovú chémiu, v kontexte svojho štúdia sa dlhodobo zaujíma o vzťah neurovied a psychológie, predovšetkým v oblasti neurodivergencie a porúch nálady. Má osobnú skúsenosť s AS a ADHD u seba aj v partnerskom vzťahu.

12:10 – 12:40   Obed

12:40 – 13:40   Dagmar Edith Holá (ČR) :  Cesta k sebaobhajobe.


„Od roku 2016 kráčam rôznymi projektami a aktivitami so sebeobhajcami na spektre k sebeobhajobe - skupinovej aj individuálnej“.

Aká bola cesta k ATYP magazínu aj projektom s mladými ľuďmi na spektre v Českej republike? Ktoré roly a životné úlohy prepája vo svojich aktivitách už aj na medzinárodnej úrovni? 

Dagmar Edith Holá (ČR) : Zakladateľka Nadačního fondu ATYP a ATYP magazínu, spisovateľka, organizátorka autistických konferencií, iniciátorka projektu Kľúče k sebaohajobe, je jednou z vedúcich osobností autistickej scény v Českej republike aj na Slovensku. ATYP magazín sa ako prvý v česko- slovenskom priestore začal venovať vnímaniu „atypického prežívania“ ľudí nielen na spektre autizmu. Projekt s mladými ľuďmi Autismus není vidět získal v roku 2021 ocenenie Národnej agentúry pre Erasmus+ . Za projekt Pohádky pro kulíšky - výzva Nedoklubka a Duhové pohádky získala v roku 2012 Purpurové srdce, ocenenie Českej neonatologickej spoločnosti. Napísala dva romány, v prvej knihe Cesta k mým matkám popísala svoju skúsenosť s hľadaním biologických rodičov a skúsenosti z vyrastania v náhradnej rodine s 13 timi ďalšími deťmi. Na 3. Autistickej konferencii prednášala tému: S jinými dětmi jinými cestami. Na jeseň  2022 spoluvytvorila afirmačné Karty pro pečující k téme duševnej hygieny.

13:50 – 14:50    Natália Bajánková a Martin Zambor: V terapii s neurodivergentným klientom, alebo aj vo vzťahu či v rodine. 

Zamyslenie o tom, čím sa vzťah s neurodivergentným človekom líši od vzťahu s neurotypikom.

Martin Zambor je absolventom daseinsanalytického výcviku v komunitno-skupinovej psychoterapii. Pracuje ako terapeut v centre DAvBA v Bratislave, kde sa venuje najmä dospelým a dospievajúcim klientom. So svojou partnerkou a zároveň kolegyňou Natáliou Bajánkovou spoločne niekoľko rokov viedli podpornú skupinu pre dospelých žijúcich v patchworkových vzťahoch a podpornú skupinu pre dospelých žijúcich vo vzťahoch Asperger a neurotypik. Dnes sa obaja venujú najmä individuálnej terapii a poradenstvu.

V poslednom bloku konferencie predstavíme tri projekty, ktoré dopĺňajú mozaiku aktivít na ktorých spolupracujeme s ďalšími partnermi. Ilustrujú našu snahu o podporu pre deti aj dospelých vo vzdelávaní, pracovnom aj rodinnom živote. 

15:00 – 16:30   Trojlístok aktivít: vzdelávanie, príprava na zamestnanie a dobrovoľníctvo

Základná škola s rešpektom - Slávka Makovníková. Vplyv a význam terapeutického pôsobenia vo vzdelávaní smerom k rešpektujúcemu a slobodnejšiemu bytiu a samoriadenému učeniu sa.

Ako je možné využiť terapeutické nástroje na podporu sprevádzanie detí v procese vzdelávania? Fungujú rovnaké princípy pre deti na spektre ako pre bežné deti? Z čoho vyplýva skutočná motivácia v učení, a ako sa navzájom môžu podporovať rovesníci? Prečo je dôležitá introspekcia učiteľa, ako sa môže stať nástrojom, ktorý nielen vytvára partnerský vzťah medzi učiteľom a žiakmi, ale je základom pre atmosféru podporujúcu vzájomný rešpekt bez ohľadu na typ ťažkostí dieťaťa?

Slávka Makovníková je socioterapeutka, pôsobí v Základnej škole Veľké Zlievce. Škola v malom dynamickom kolektíve unikátnym spôsobom vzdeláva deti z rôznorodého prostredia, vrátane detí na spektre autizmu. Venuje sa tiež vzdelávaniu v problematike ADHD, inklúzie a autentického spôsobu života detí aj dospelých.

Profesia Lab - Anna Podlesná predstaví projekt Profesia, zameraný na podporu zamestnávania ľudí so znevýhodnením špecificky s ohľadom na obdobie prechodu zo školského systému na trh práce. 

Anna Podlesná dlhodobo pôsobí ako CSR manažérka vo firme Profesia na programe Výpomoc  so srdcom a v súčasnosti rozvíja ideu Profesia Labu, ktoré má za cieľ vytvoriť ekosystém podpory v zamestnávaní ľudí so znevýhodnením. V rámci štipendijného pobytu v USA pracovala na príprave konceptu prenosu zahraničných skúseností pri zamestnávaní neurodivergentných ľudí a oboznámi Vás s aktuálnou fázou realizácie projektu a praktickými skúsenosťami. 

Dobrovoľnícky program OZ HANS – Deti bez návodu – Lucia Moravanská Od leta 2022 prebieha pilotný projekt dobrovoľníckeho programu, ktorý je určený jedno -rodičom s deťmi na spektre autizmu. S podporou Nadácie pre deti Slovenska z programu Hodina deťom vznikol profesionálne vypracovaný program, v ktorom 13 dobrovoľníkov venuje pravidelne svoj čas deťom na spektre autizmu. Zameriavajú sa priamo na špeciálne záujmy detí, na ktoré v bežnom živote niekedy zostáva len málo času. Praktická realizácia projektu priniesla aj zapojenie súrodencov detí na spektre, ktoré sú často prehliadané a nedostáva sa im potrebná podpora.

Lucia Moravanská pôsobí  v projekte ako koordinátorka dobrovoľníkov. Vkladá doňho vlastné skúsenosti s dobrovoľníctvom v dobrovoľnom hasičskom zbore, ale aj v pomoci rodinám s deťmi na spektre, rovnako ako svoje odborné skúsenosti ako sociálna pracovníčka. Vedie tiež OZ Marcus, venované jej autistickému synovi, ktoré ponúka svoje aktivity rodinám s deťmi na spektre autizmu v trenčianskom kraji.  

16:00 – 16:30   Otázky a záver

 

Záznam z konferencie objednávajte tu