Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Ako pracovať s deťmi s Aspergerovým syndrómom

03.05.2020 21:32

Online kurz pozostáva z troch trojhodinových stretnutí. Stretnutia sa budú konať v pracovných dňoch: cyklus A v termíne 13. mája, 15. mája a 18. mája 2020 v čase od 9:30 do 12:30 hod, cyklus B 14. mája, 19. mája a 21. mája v čase od 16:30 do 19:30 hod. Voľbu je možné vyznačiť v prihláške.

kurz je určený rodičom, pedagógom a pedagogickým pracovníkom,  odborníkom.

Obsah kurzu: 
Prvé stretnutie: Aké sú deti a mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom? Aké sú ich potreby a prečo reagujú tak, ako reagujú? 
Ako s nimi pracovať doma a v škole? Ako ich podporovať aby mohli rozvinúť svoj potenciál? Akú úlohu hrá v našej práci s nimi vzťah?
Druhé stretnutie: Ako predchádzať problémovým reakciám? Na druhom stretnutí budeme pracovať aj s konkrétnymi príkladmi z praxe účastníkov, ktoré si pripravia medzi stretnutiami
Tretie stretnutie: Ako riešiť sociálne situácie, ako pracovať s emóciami a ako sa pripraviť na dospelosť? v čom sú dospelí AS odlišní ako deti a ako sa môžu uplatniť?
 
Po absolvovaní kurzu získate osvedčenie.
 
O svoje skúsenosti sa podelí psychologička Viera Hincová, matka dospelého Aspergera, lektorka kurzov o AS, predchádzaní problémového správania, ľudských právach a inklúzii
Obsah kurzu: 
Prvé stretnutie: Aké sú deti a mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom? Aké sú ich potreby a prečo reagujú tak, ako reagujú? 
Ako s nimi pracovať doma a v škole? Ako ich podporovať aby mohli rozvinúť svoj potenciál? Akú úlohu hrá v našej práci s nimi vzťah?
Druhé stretnutie: Ako predchádzať problémovým reakciám? Na druhom stretnutí budeme pracovať aj s konkrétnymi príkladmi z praxe účastníkov, ktoré si pripravia medzi stretnutiami
Tretie stretnutie: Ako riešiť sociálne situácie, ako pracovať s emóciami a ako sa pripraviť na dospelosť? v čom sú dospelí AS odlišní ako deti a ako sa môžu uplatniť?
 
Po absolvovaní kurzu získate potvrdenie o účasti.
 
O svoje skúsenosti sa podelí psychologička Viera Hincová, matka dospelého Aspergera, lektorka kurzov o AS, predchádzaní problémového správania, ľudských právach a inklúzii.