Asperger a emócie

13.10.2017 20:09

25. októbra 2017 sa znovu uskutoční odborný diskusný workshop v Brne na tému Asperger a emócie.