Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Aspergerov syndróm - výzvy a možnosti

03.10.2021 16:53

Napriek tomu, že pripravovaný najnovší diagnostický manuál má radiť Aspergerov syndróm pod širší pojem autizmus, sme presvedčení, že tento pojem má stále miesto v našom uvažovaní. Našou snahou je sprostredkovať porozumenie vnímania a prežívania ľudí s AS a poskytnúť orientáciu v širokej škále prístupov, ktoré potvrdzujú rešpektujúci a podporný trend v medzinárodnej praxi.

Je to rodina dieťaťa či dospelého s AS, ktorá je dôležitou súčasťou snáh o podporu a zasluhuje si kvalitnú orientáciu v kvalifikovaných prístupoch. Odborníci potrebujú držať krok s aktuálnymi poznatkami a praxou v tejto oblasti a zabezpečiť partnerský prístup voči rodine a klientovi. Naším cieľom je súčasne prispieť k destigmatizácii a inkluzívnemu prístupu, ktorý vyžaduje nazeranie na širšie súvislosti neuro-diverzity a kultúrnych či sociálnych stereotypov, ktoré môžu aj nevedome formovať naše prístupy a vnímanie ľudí s autizmom a Aspergerovým syndrómom.

Pozývame Vás na druhú tohtoročnú konferenciu o problematike Aspergerovho syndrómu, ktorá nám po úspešnej júnovej konferencii umožní venovať sa tejto problematike na oveľa väčšom priestore. Konferencia s medzinárodnou účasťou " Aspergerov syndróm - výzvy a možnosti" sa uskutoční online 13. a 14. októbra 2021.

Vďaka Platforme rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktorá sprostredkovala tento kontakt, na konferencii privítame Marylin Espe -Sherwindt, expertku na včasnú intervenciu u detí s autizmom z Kent State University v USA, a Európskej siete včasnej intervencie EurlyAid. V roku 2021 už máme k dispozícii viacero prístupov, založených na dôkazoch, a príspevok poskytne cenné možnosti orientácie pre rodičov aj odborníkov.

Pozvanie tiež prijala MUDr. T. Rosenbergerová, hlavná odborníčka SR pre pedopsychiatriu, MUDr. S. Hnilicová z OZ ACVA Lekárska fakulta, hostia z Českej republiky M. Roškaňuk, jeden z najznámejších aktivistov v oblasti AS a dospelý Asperger a D. Holá z Nadačného fondu ATYP, ktorí sa podelia o skúsenosti s prácou s dospelými a sebaobhajcovstvom mladých ľudí s AS v Českej republike.

Môžete sa tiež tešiť na kvalitné informácie o využití metód ako je EEG Biofeedback, DIR Floortime, Senzorická integrácia či muzikoterapia u detí a mladých ľudí s AS, ktoré prinesú renomovaní odborníci. Témou bude aj práca s rodinou, zaškolenie detí s AS, rešpektujúci prístup a prijatie v rodine, a neurodiverzita či už z pohľadu ľudsko -  právneho, alebo sociologického.

Konferencia sa bude konať online v čase od 9:00 do 17:00 ( prvý deň do 17:30). Viac informácií o témach nájdete v prílohe, podrobnejší program zašleme prihláseným účastníkom. Každá prednáška bude trvať 45 minút + 15 minút bude priestor na diskusiu.

Účastnícky poplatok za konferenciu je 40,- eur, je možné prihlásiť sa len na obidva dni. Prednáška z angličtiny bude tlmočená. Za podporu vzdelávacej aktivity ďakujeme Asociácia na ochranu práv pacientov SR a za podporu aktivít nášho Informačného centra pre inklúziu Bratislavskému samosprávnemu kraju.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa cez priložený link https://forms.gle/NuWeHQQttL6i7AT9A

Tešíme sa na Vašu účasť.