Druhá online živá knižnica

03.05.2020 21:30

Ďalšia v poradí bude živá knižnica pre študentov Katedry primárnej a predprimárnej pedagogiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá sa uskutoční 6. mája 2020

Kontakt

A-Centrum +421 905 541 260 acentrum@yahoo.com