Informácie pre návštevníkov

31.10.2015 11:48

Na kurzy a individuálne konzultácie sme sa rozhodli využívať internet ako ľahko dostupný nástroj pre vzájomnú komunikáciu. Vy sami si určujete kedy si preštudujete materiály alebo sa zapojíte do diskusie k téme. Vieme, že pre rodičov, ktorí sa starajú o svoje dieťa ako aj pre profesionálov, ktorí majú veľa rôznych povinností je flexibilita a dostuponosť našich služieb kľúčová. Kontaktujte nás na facebooku, mailom alebo telefonicky. Tešíme sa na vzájomnú obohacujúcu spoluprácu.

Viera Hincová

Kontakt

A-Centrum +421 905 541 260 acentrum@yahoo.com