Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Informačné centrum pre inklúziu

Informačné centrum pre inklúziu pokračuje aj v roku 2021

04.05.2021 16:55

Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja môžeme pokračovať v aktivitách Informačného centra pre inklúziu aj v ďalších mesiacoch tohto roka. Aj keď množstvo aktivít realizujeme v online priestore, dvere nášho centra v Senci sú otvorené mladým ľuďom a dôležitým dospelým v rámci možností ktoré poskytujú protipandemické opatrenia či už pre individuálnu podporu alebo pre malé skupiny. 

Tešíť sa môžete na odborné diskusie, podporné skupiny, voľnočasové aktivity, semináre a workshopy.

náš aktuálny projekt sa volá Inklúzia je IN.

Prínosom projektu je rozširovanie podpory pre mladých ľudí so špecifickými potrebami. Nízkoprahové aktivity Informačného centra pre inklúziu sú už tretí rok rozširujú sieť informačných a poradenských centier na Slovensku so špecifickým zameraním na potreby mládeže so zdravotným postihnutím. Zvyšujeme prístupnosť poradenských a informačných služieb s ohľadom na špecifiká rôznych typov zdravotných znevýhodnení. Prostredníctvom aktivizácie mladých ľudí so ZZ sa priamo zvýši zapojenie mladých ľudí z našej cieľovej skupiny a ďalšími formami odlišného vnímania sveta a spracovania informácií, ktorí sa môžu vyjadrovať obrazom, fotografiami, písaným slovom či iným multimediálnym obsahom, pričom je braný ohľad na ich špecifické potreby a staviame na ich silných stránkach. Inovatívnym prvkom je zameranie na problematiku LGBTI a dvojitej výnimočnosti mladých ľudí, ktorí zároveň patria do oboch skupín. Z podporných a vzdelávacích aktivít zároveň mladí ľudia čerpajú inšpiráciu  a podporu pre obhajovanie svojich práv v každodennom živote.