Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Inklúzia ako ľudské právo

10.05.2019 15:41

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky udelilo A Centru dotáciu na projekt Inklúzia ako ľudské právo. Projekt sa bude realizovať v priebehu celého kalendárneho roka 2019 v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd  a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu a ostatným formám intolerancie.