Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Inklúzia je IN II

03.07.2023 19:01

Vďaka podpore BSK z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy – výzvy na podporu mládeže môžeme aj tento rok rozvíjať aktivity pre mladých ľudí v Bratislavskom kraji. Projekt sa zameriava na pravidelné aktivity mládeže v priestoroch Informačného centra pre inklúziu v Senci a okolí. Mladí ľudia formou dobrovoľníctva sami plánujú, realizujú a rozvíjajú nízkoprahové inkluzívne podujatia pre iných mladých ľudí. V spolupráci s odborníkmi umožňujú mladým ľuďom z okolia získať v prípade potreby odborné poradenstvo a konzultačné služby v oblasti duševného zdravia a prevencie. V rámci projektu realizujeme tiež online aktivity, webináre, konferencie a uverejňujú články v oblasti duševného zdravia na online portáli #beznávodu, zamerané na podporu duševného zdravia u zraniteľných a rizikových skupín mládeže ako sú mladí ľudia s neurodiverzitou ( AS, ADHD) vrátane začleňovania mladých ľudí z Ukrajiny.