Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Jednodňový seminár pre rodičov detí s PAS

01.11.2015 16:26

V SPOLUPRÁCI SO SPOSA BB VÁS POZÝVAME NA JEDNODŇOVÝ SEMINÁR MINIMÁLNE SIGNÁLY – POZVÁNKA DO SVETA ĽUDÍ S AUTIZMOM

 

Seminár sa uskutoční 28. Novembra 2015 v Súkromnom centre voľného času Radvanská 1, Banská Bystrica v čase od 9:30 do 17:00 hod. https://www.volnycasbb.sk/kontakt.html

 

Pripravte sa na neformálne, pohodové prostredie aj atmosféru, budeme rozprávať veľa príbehov a skúseností a verím, že všetci odídeme obohatení. Informácie o kurze nájdete na našej úvodnej stránke.

 

Prihlásiť sa môžete mailom na adrese helexova@gmail.com. Kurzový poplatok 30,- eur je potrebné uhradiť do 20.11. 2015 na číslo účtu 2627778456/1100 v Tatrabanke, a.s, držiteľom účtu je A Centrum, VS 28112015

Účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní, ktoré vám umožní získať zľavy na ďalšie naše kurzy a iné aktivity v budúcnosti apolu