Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

konferencia vo Zvolene

14.02.2018 21:30

Posledná čo sa týka termínu ale určite nie posledná čo sa týka významu a obsahu konferencie. Na konferenciu Cesty k inklúzii voZvolene je možné pihlásiť sa do 20. feburára 2018  na tomto linku

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI7ljB-sj0KxXosQOmN39BDO4aVplYmd81U_DZ4YHVdOVe1g/viewform?usp=sf_link 

Odborný program konferencie sa momentálne finalizuje, svoju účasť už prisľúbili odborníci, venujúci sa danej problematike vo Vašom regióne. Vo Zvolene to je doc. Lucia Mikurčíková z Prešovskej univerzity, Dr. Gelányiová z Levíc, , Mgr. Darina Vranová, autorka knihy Škriatkovia pomáhajú deťom a metodiky na spracovanie prijatia odlišných detí kolektívom a ďalší. Príspevok prednesie tiež pani Stavrovská, komisárka pre osoby so ZP a konferenciu zaháji europoslankyňa Janka Žitňanská. 

 

Okrem odborného programu bude ťažiskom konferencií práca v pracovných skupinách, kde je naším cieľom pomenovať problémy, ktorým čelia v procese inklúzie všetky dôležité skupinydeti a mladí s Aspergerovým syndrómom, vysokofunkčným autizmom, ADHD a podobnými odlišnosťami, ich rodičia, učitelia aj odborníci. Je dôležité tieto problémy identifikovať a nasmerovať naše požiadavky smerom ku kompetentným.

 

Pozvánku a predbežný program nájdete v prílohe. Definitívny program zašleme prihláseným účastníkom v priebehu prihlasovania. 

 

Informácie k prihlasovaniu a prípadnej fakturácii nájdete na príslušnom linku.

 

Organizátorom konferencie je občianske združenie A Centrum a hlavným partnerom je občianske združenie HANS, a rodinné centrum Svet rodiny. 

Ambasádorkami projektu sú pani Jana Žitňanská, europoslankyňa, a pani Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.