Konzultácie pri problémoch v integrácii vo vzdelávaní

07.02.2016 19:43

V prípade problémov vo Vašej škole s realizáciou IVP Vášho dieťaťa sa môžete obrátiť aj na nás. Prejdeme s Vami detaily, navrhneme Vám riešenie, zúčastníme sa stretnutí na pôde školy, pomôžem napísať sťažnosť, komunikovať so školskou inšpekciou a podobne.

Rodič je najdôležitejší článok pri zabezpečovaní potrieb dieťaťa

Kontakt

A-Centrum +421 905 541 260 acentrum@yahoo.com