Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Letný camp Cesta srdca

08.06.2022 19:22

Cesta srdca je program na posilnenie reziliencie, well - beingu a zdolávania záťažových situácií pre pracovníčky a pracovníkov škôl a odborných tímov. Program bude realizovaný zážitkovou formou, dozviete sa, ako reagujete na stres v súlade so svojím osobnostným typom, aká paleta možností pre prácu so stresom sa ponúka pre krátkodobé aj dlhodobé stratégie, ako vplýva na stres kognitívne spracovanie a čo môžete urobiť so svojím emocionálnym prežívaním. Naučíte sa využívať relaxácie a jednoduché techniky na zvládanie stresu u seba aj svojich blízkych a žiakov. Budeme sa venovať aj ťažkostiam detí v súvislosti s prežívaním stresu a dlhodobej dvojitej záťaže, ako porozumieť stresovým reakciám detí v škole, ako ich efektívne regulovať s rešpektom k osobnosti dieťaťa a ako vám v tom môže pomôcť plán manažmentu rizík.

Náš letný camp Cesta srdca je príležitosťou na aktívny oddych s príjemnými benefitmi nových zručností a osobnostného rozvoja. Súčasťou budú aj stretnutia s arteterapiou, canisterapiou a muzikoterapiou v krásnom prostredí Dolnej Strehovej a okolia.

Prihlásiť sa môžete do 20. júna na tomto linku

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia, kvet a text