Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Nástroj pre inkluzívne aktivity v práci s mládežou

19.03.2019 20:01

Príručka pre majoritné mládežnícke organizácie, ktorá vychádza zo zistení okrúhlych stolov a konzultácií s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením bude čoskoro k dispozícii. Zaujímavý pohľad prieniesli aj samotné majoritné organizácie, ktoré si kladú otázku, ako zachovať rovesnícky princíp v ich činnosti a zároveň umožniť zapojenie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením do týchto aktivít. vyžaduje si to personálne posilnenie ale aj vzdelávanie pre mladých lídrov. A Centrum požiadalo prednedávnom o akreditáciu vzdelávacieho programu "Cesty k inklúzii" ktoré  má za cieľ v troch moduloch

poskytnúť práve tieto zručnosti pre bežné mládežnícke organizácie. Veríme, že akreditácia bude úspešná a že už čoskoro budeme môcť otvoriť prvé vzdelávanie s týmto názvom, ktorý sa už stal našou značkou. 

Príručku nájdete na našej podstránke Cesty k inklúzii II.