Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

ND YOUTH Club

10.09.2023 23:05

Mladí dobrovoľníci prostredníctvom Európskeho zboru solidarity zakladajú klub pre neurodivergentných mladých ľudí, medzigeneračné aktivity a podporu širšej komunity. Rozbiehame pravidelné voľnočasové, osvetové a kooperatívne aktivity. Tešíme sa na príležitosť pre osobný rozvoj mladých ľudí, ktorí sú zároveň absolventami nášho kurzu sebaobhajcov v rámci projektu Kľúče k sebaobhajobe