Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Okrúhle stoly k inklúzii v práci s mládežou

26.01.2019 19:23