Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Online živé knižnice

03.05.2020 21:27

V spolupráci s Katedrou psychológie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave realizujeme prvú online živú knižnicu pre študnetov psychológie v termíne 4. mája 2020. Rodičia detí s Aspererovým syndrómom a dospelí Aspergeri sa podelia o svoje skúsenosti, ktoré sú vynikajúcim doplnkom pre budúcich diagnostikov a praktikov aj v oblasti psychológie. Počuť živé príbehy rodín a detí s AS a VFA je dôležité aj z dôvodu prekonávania predsudkov, ktoré pretrvávajú aj u časi odbornej verejnosti voči tejto odlišnosti. Ďakujeme všetkým aktérom a aktérkam živých knižníc, za ich ochotu, otvorenosť a odvahu.