Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Podcasty #detibeznavodu

30.11.2020 09:08
Deti bez návodu je podcast o deťoch, nie len o špeciálnych deťoch s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Tieto deti totiž od nás potrebujú to isté, čo ostatné deti, ale dávajú jasnejšie najavo, keď tieto potreby nenaplníme. Neponúkame zaručené návody, deti neprispôsobujeme schémam a škatuľkám. Napredovanie detí z našej skúsenosti, závisí viac od našej schopnosti otvoriť sa, učiť sa a meniť sa, než od schopnosti detí dosahovať ciele vo výkonových tabuľkách. Na naše deti neexistuje návod. Cez ich jedinečnosť, záujmy, cez radosť a zmysluplnosť spoločne hľadáme, ako napriek tomu neblúdiť.
Deti bez návodu je podcast o deťoch, nie len o špeciálnych deťoch s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Tieto deti totiž od nás potrebujú to isté, čo ostatné deti, ale dávajú jasnejšie najavo, keď tieto potreby nenaplníme. Neponúkame zaručené návody, deti neprispôsobujeme schémam a škatuľkám. Napredovanie detí z našej skúsenosti, závisí viac od našej schopnosti otvoriť sa, učiť sa a meniť sa, než od schopnosti detí dosahovať ciele vo výkonových tabuľkách. Na naše deti neexistuje návod. Cez ich jedinečnosť, záujmy, cez radosť a zmysluplnosť spoločne hľadáme, ako napriek tomu neblúdiť.
 
V týchto náročných časoch sa Vám prihovárame aj formou podcastu o inakosti. Inklúzia začína v rodine a začína prijatím odlišnosti a diverzity u iných aj v našom vlasntom vnútri. Prístup, rešpektujúci druhého človeka ako jedinečnú a autonómnu ľudskú bytosť je základným kameňom rešpektovania dôstojnosti jednotlivca a tým aj dodržiavania ľudských práv. V neposlednom rade, každý z aktérov systému dieťa - rodičia - škola - spoločnosť potrebuje podporu, zručnosti a spoluprácu, aby mohol celý systém fungovať. K príbehom a situáciám, ktoré riešime každodenne pri našich konzultáciách pre rodičov, pridávame teda ďalší kamienok pre stavbu lepšieho sveta, ústretového pre všetky inakosti.  

Podcast si môžete vypočuť tu

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd  a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu a ostatným formám intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá A Centrum