Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Pracujeme na príprave spoločného vzdelávacieho programu

27.05.2021 14:58

Priebežné pracovné stretnutie odborných pracovísk, ktoré sa venujú problematike Aspergerovho syndrómu sa uskutočnilo 27. mája 2021 so zameraním na tvorbu spoločného vzdelávacieho programu v problematike práce s deťmi a mladými ľuďmi s AS. Pracovná skupina v ktorej sú zastúpené pracoviská ako CSS prof. K. Matulaya, Andreas n.o., Oz ACVA LF, SCŠPP Levice, SCŠPP Vodárenská Prešov,  ASD Vision a ďalšie v najbližších týždňoch pripravuje osnovu vzdelávacieho programu, ktorý poskytne poradenským zariadeniam a inkluzívnym tímom zručnosti potrebné pre prácu s touto cieľovou skupinou.  Projekt Inklúzia krok  za krokom podporil Active Citizens Fund  Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.