Prednáška na konferencii INDÍCIE

12.03.2016 07:47

V sobotu 19. marca budem viesť prednášku "Prevencia a zvládanie problémového správania na konferencii neziskovej organizcáie Indícia v Poprade. Konferencia "Učíme pre život 2016"  www.indicia.sk/ucime-pre-zivot-2016/  je ôsmym ročníkom podujatia a jezameraná ne tému  "prepojenosť"

Teším sa na Vás o 11:30 hodine

Kontakt

A-Centrum +421 905 541 260 acentrum@yahoo.com