Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Prednáška na konferencii o Aspergerovom syndróme

12.03.2016 07:54

"Iný už nebudem- som Asperger"

pod týmto názvom sa uskutoční prvá konferencia o Aspergerovom syndróme dňa 14. apríla 2016 vo Zvolene. Organizátorom je DSS Symbia, Regionálne centrum Autizmu pri DSS Symbia Zvolen, Vladimára Prokajová, matka dieťaťa s AS a Mária Helexová, matka dieťaťa s PAS za SPOSA Banská Bystrica. 

Témou mojej prednášky ako matky a psychologičky bude šikana detí s Aspergerovým syndrómom. Zameriam  sa najmä na príčiny šikany v škole a to tak zo strany rovesníkov ako aj pedagógov, ktorá vyplýva z nesprávneho pochopenia diagnózy, celkovo nevhodných prístupov vo vzdelávaní a nedostatku povedomia o problematike ľudksých práv detí so špeicálnymi potrebami.