Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Prednáška na konferencii o Aspergerovom syndróme

03.04.2016 12:07

Prendášku na konferencii Iný už nebudem - som Asperger dňa 14. apríla 2016 vo Zvolene prednesie predsedníčka združenia Viera Hincová na tému šikanovanie