Prednáška na konferencii "Učíme pre život 2016"

12.03.2016 08:04

Dňa 19. marca 2016 o 11:30 sa uskutoční prednáška Mgr. Viery Hincovej "Prevencia a zvládanie problémového správania" na 8. ročníku konferenciewww.indicia.sk/ucime-pre-zivot-2016/ neziskovej organizácie INDÍCIA v Poprade. 

Kontakt

A-Centrum +421 905 541 260 acentrum@yahoo.com