Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Prednáška na konferencii "Učíme pre život 2016"

12.03.2016 08:04

Dňa 19. marca 2016 o 11:30 sa uskutoční prednáška Mgr. Viery Hincovej "Prevencia a zvládanie problémového správania" na 8. ročníku konferenciewww.indicia.sk/ucime-pre-zivot-2016/ neziskovej organizácie INDÍCIA v Poprade.