Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Prihláška na online kurz Prevencia a zvládanie problémových situácií (nielen) s deťmi s Aspergerovým syndrómom

24.03.2021 14:30

Online kurz Prevencia a zvládanie problémových situácií ponúkame vo forme priamych online stretnutí s lektorkou a to v termínoch 24. marca a 7. apríla a 14. apríla v čase od 14:30 do 17:30. Online kurz pozostáva z troch trojhodinových stretnutí.
Podmienkou účasti na tomto kurze je absolvovanie úvodného kurzu Ako pracovať s deťmi s AS. Na ten je aktuálne možné prihlásiť sa tu: Online a dištančný kurz Aspergerov syndróm: Ako pracovať s deťmi s AS