Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Kurz bez návodu

Prvý česko-slovenský kurz autistickej sebaobhajoby

21.01.2022 11:36

Aktivity projektu Kľúče k sebaobhajobe - Keys to Self - Advocacy zahajujeme otvorením vzdelávacieho kurzu Kľúče k sebaobhajobe pre mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom a autizmom vo veku 15 - 30 rokov. Viac o kurze sa dozviete na podstránke projektu alebo na našom portáli #beznávodu.