Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Situácia vo vzdelávaní detí s AS a VFA po návrate do škôl

01.07.2020 10:12

Zapojte sa do nášho prieskumu situácie vo vzdelávaní detí s AS a VFA  po návrate do škôl, ktor ýrealizujeme v spoluprácie s našou partnerskou organizáciou OZ HANS. Výsledky budú slúžiť ako podnet pre Minsterstvo škoslva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšie relevantné inštitúcie. 

Vyplniť dotazník môžete tu do 5. júla 2020.

Odpovede zevrejníme na našej webovej stránke a facebooku.

Na situáciu detí s AS a so špeciálnymi potrebami celkovo sme poukázali až v apríli v našom článku na portáli Eduworld.