Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Sme tu pre Vás na aj na internete

15.04.2016 11:17

Na kurzy a individuálne konzultácie sme sa rozhodli využívať okrem priamej prezenčnej formy aj internet ako ľahko dostupný nástroj pre vzájomnú komunikáciu. Vy sami si určujete kedy si preštudujete materiály alebo sa zapojíte do diskusie k téme. Vieme, že pre rodičov, ktorí sa starajú o svoje dieťa ako aj pre profesionálov, ktorí majú veľa rôznych povinností je flexibilita a dostuponosť našich služieb kľúčová. Kontaktujte nás na facebooku, mailom alebo telefonicky. Tešíme sa na vzájomnú obohacujúcu spoluprácu.