Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Zručnosti pre inkluzívne vzdelávanie

Spoločný vzdelávací program o Aspergerovom syndróme

16.10.2021 18:52

Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja z individuálnych dotácií môžeme realizovať spoločný vzdelávací program k problematike Aspergerovho syndrómu v rámci projektu Zručnosti pre inkluzívne vzdelávanie. 

Prínosom projektu bude zlepšenie situácie detí s Aspergerovým syndrómom a ich rodín z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Samotní pracovníci poradenských zariadení a inkluzívnych tímov, ktorí v súčasnosti posielajú tieto deti pre nedostatok vlastných zručností do špecializovaných centier, si rozšírili svoje zručnosti a budú sa môcť plnohodnotne venovať tejto cieľovej skupine. Tým sa zvýšia aj odborné kapacity profesionálov v rámci kraja a profesionáli získajú nové zručnosti. Zlepší sa inkluzívnosť prostredia škôl a poradenských zariadení, nakoľko budú odborníci lepšie pripravení na prácu s touto cieľovou skupinou aj so začleňovaním v rámci triednych kolektívov. Z dlhodobého hľadiska ide tiež o prevenciu šikanovania, podporu duševného zdravia u bežných detí v inkluzívnych kolektívoch, a najmä u detí s AS a prevenciu syndrómu vyhorenia u pracovníkov odborných pracovísk a škôl. 

Lektori vzdelávacieho programu sú lektormi z pracovísk A Centrum, CSS prof. k. Matulaya, ASD Vision, RESC Nové Zámky, Vzdelávacie centrum Krtko Trenčín, TIJa Poprad a ďalší. program vznikol ako výsledok sieťovania odborných pracovísk ktoré sa zaoberajú problematikou Aspergerovho syndrómu.