Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Spolupráca s Úradom komisára pre zdravotne postihnutých

12.03.2016 07:59

Na podnet našej organizácie a v spolupráci s europoslankyňou pani Jankou Žitňanskou  sa už 8. marca, presne týždeň po spustení Úradu komisárky pre zdravotne postihnutých uskutočnilo stretnutie na základnej škole v Bratislave ohľadne porušovania práv žiaka s Aspergerovým syndrómom za účasti pani komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej. Celý prípad nadalej riešime a monitorujeme, súčasťou riešenia bude aj vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie zručností v komunikácii so žiakmi s AS.