Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Správa z konferencie 22. júna

12.07.2021 18:02

V rámci projektu Inklúzia krok za krokom sme realizovali 22 júna 2021 záverečné sieťovacie stretnutie a minikonferenciu  s bohatým programom. Viac ako 140 prihlásených účastníkov potvrdilo potrebu spájania a informovanosti  v problematike Aspergerovho syndrómu a autizmu. Výstupmi z projektu sú: spoločný vzdelávací program k problematike AS, vzdelávací kurz obhajovania práv detí s AS pre rodičov a online živá knižnica, ktorú pre Vás aktuálne pripravujeme. Neplánovaným, ale o to dôležitejším výstupom je aj portál #bez návodu, ktorý bude slúžiť informovanosti v oblasti siete spolupracujúcich organizácií a najmä autentickým informáciám o  AS priamo od ľudí na spektre. Podrobnú správu z konferencie nájdete na našom novom portáli #bez návodu

Projekt Inklúzia krok za krokom podporil Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.