Štartujeme inklúziu v práci s mládežou

30.05.2019 15:44

A Centrum získalo tiež dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,  ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže na projekt Štartujeme inklúziu v práci s mládežou. Jeho súčasťou je realizácia akreditovaného vzdelávacieho programu Cesty k inklúzii, ktorý je jedným z výsledkov predošlých projektov "Cesty k inklúzii" a "Cesty k inklúzii II- nástroje pre inkluzívne aktivity". O podrobnostiach trojmodulového akreditovaného vzdelávania nájdete informácie na samostatnej stránke. 

 

Kontakt

A-Centrum +421 905 541 260 acentrum@yahoo.com