Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Vyšehradský fond umožnil mobilitu mladých sebaobhajcov

24.09.2022 12:59

Úspešnú mobilitu mladých ľudí na spektre autizmu sme zrealizovali v septembrových dňoch spolu s účasťou na 3. autistickej konferencii. Stovežatá Praha sa tak stala dejiskom česko- slovenského stretnutia mladých sebaobhajcov, ktorí sú zapojení do projektu Klíče k sebeobhájství. 

Významnou časťou mobility bola možnosť úprav potrebných pre cestovanie mladých ľudí na spektre. Predovšetkým to bola možnosť asistencie. Každý zo záujemcov od 15 rokov mal možnosť cestovať a počas celej aktivity byť sprevádzaný dospelým asistentom. Tento dizajn umožnil zariadiť sa podľa potreby každého účastníka – či už rozdeliť sa na aktivity do menších skupín, alebo prispôsobiť dĺžku programu individuálnym potrebám.

zúčasntili sme sa prípravného workshopu 14. a 15. septembra 2022 a návštev v komunitnom centre KOPEC spravovanom známou organizáciou ADVENTOR, ako aj v nových priestoroch centra Za sklem v Prahe. Stretli sme sa s českou skupinou sebaobhajcov a vyskúšali si prezentácie pre 3. autustickú konferenciu.

Účasť na 3. autistickej konferencii 16. septembra 2022 bola vyrcholením mobility a stretnutia s našimi kolegami z Českej republiky.  

Môžete sa tešiť na slajdy so zážitkami a citátmi od našich sebaobhajcov a ich rovesníkov, ako aj prezentácie na záverečnom školení Kľúčov k sebaobhajobe. Autistická komunita má svoje neopakovateľné vibrácie a napriek ťažkým témam šikany, nepochopenia v školách, ableizmu, ale aj starostlivosti o seba a svoje vzťahy, bola pre účastníkov povzbudením. Vzájomná podpora, spoločné témy a pocit, že sa netreba prispôsobovať normám bežnej spoločnosti boli prítomné na každom kroku.