Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Webová prezentácia bola spustená

31.10.2015 11:47

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

Po takmer trojročnej prestávke obnovujeme našu činnosť. Ku kurzom zameraným na prácu s klientom s rôznymi typmi postihnutí, ktorých sa od roku 1998 zúčastnilo viac ako 2 000 absolventov, pripájame špecifické zameranie na prácu s deťmi i dospelými s poruchami autistického spektra vrátane Aspergerovho syndrómu. Na základe našich skúseností vieme pracovať s celou rodinou, poskytnúť individuálen konzutlácie a vypracovanie intervencií pre komunikáciu s členom rodiny, žiakom či klientom s problémpvým správaním alebo so zameraním na podporu rozvoja osobnosti. Náš prístup založený na minimálnych signálochv vo vnímaní človeka má spoločnú filozofiu s programom SON RISE - naučiť sa vstúpiť do sveta človeka s autizmom pre neho vytvára bezpečnejšie prostredie na to, aby mal motiváciu a ochotu on sám vstupovať do nášho neurotypického sveta a učiť sa v ňom fungovať. Môže byť doplnkom senzorickej integrácie, Snoezelen Terapie, ABA terapie, slúži na okamžité intervencie rovnako ako na dlhodobú podporu.