Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Workshopy Aspergerov syndróm

26.01.2019 19:36

Workshopy k téme Aspergerov syndróm realizujeme po dohode v rôznych častiach Slovenska.

Aktuálne termíny: 

12. januára 2019 - Nové Zámky

1. februára 2019 - Zemianske Kostoľany

15. marca 2019 - Lučenec

marec 2019 - Dolný Kubín

5. apríla 2019 - Zvolen

Nadstavbový workshop Asperger a emócie plánujeme v marci 2019 v Malackách a v Bratislave, v máji 2019 v Žiline.

 

prihlasovanie cez facebookovú stránku  A Centra www.facebook.com/acentrum2015/?eid=ARBbF87yPtpfB0Uzj9EQyt9oP0wdLPcEu8GAuLZx-HmFykrNtMkTeoXfM0fUn8AVh6S_UzoddNFNh5X9