Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Workshop k prevencii vyhorenia v Brne

23.02.2019 21:08

V dňoch 30. apríla až 1: mája 2019 sa uskutoční workshop o tom, ako nevyhorieť pri starotslivosti o dieťa s AS či PAS. Workshop realizujeme v spolupráci s komunitným centrom pre rodičov Modrá beruška.