Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Workshop o Aspergerovom syndróme

27.03.2017 00:00

3. apríla pripravujeme pre Vás workshop o Aspergerovom syndróme vo Zvolene

Aspergerov Syndróm

Pozývame Vás na odborný diskusný workshop o Aspergerovom syndróme

Ø  Ako sa prejavuje dieťa - Asperger doma a v škole

Ø  Čo mu pomáha a čo mu ubližuje

Ø  Ako spoznať lepšie jeho svet a ako čítať jeho signály v komunikácii

Ø  Ako môžeme prispôsobiť vzdelávanie a život v rodine na podporu jeho silných stránok

Ø  Ako predchádzať problémovým situáciám/ analýza konkrétnych príkladov z praxe

Ø  Ako dodržiavať práva detí v škole v rámci integrácie

Workshop je určený učiteľom, asistentom učiteľa, špeciálnym pedagógom, psychológom a ďalším odborníkom ako aj rodičom detí s AS. Účastníci dostanú potvrdenie o účasti.

Kapacita workshopu je obmedzená, max. 20 osôb, prihlásiť sa je možné vyplnením dotazníka tu:

https://docs.google.com/forms/d/1irr6NjTcP5n9wiYAv27XWYGD65NK5JrHpaT4S91QY5s/edit

do 29. Marca 2017.

Poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradníka. V prípade väčšieho záujmu Vám bude ponúknutý náhradný termín. Ak požadujete vystavenie faktúry, pripíšte fakturačné údaje.

Viac informácií:  Vladimíra Prokajová, tel.: 0905 878 612, Adriana Šimková, tel.: 0905 822 441

--------------------------------------------------

Dátum konania: 3. Apríla 2017

Miesto konania: Komunitné centrum OKO, Zvolen – západ, Nám. Mládeže 17

Program:  8:00 – 8:30 registrácia

8:30 – 12:30 worskhop s prestávkami podľa potreby

Cena workshopu: 15- eur/ osobu pri platbe vopred, platba na mieste 20 eur. Pri účasti 3 a viacerých osôb z jednej organizácie zľava 20%.

Poplatok uhraďte do 29. marca 2017 na číslo účtu SK18  8330 0000 0025 0112 3817 vo Fio Banke

Lektorka: Mgr. Viera Hincová vyštudovala klinickú a poradenskú psychológiu a absolvovala psychoterapeutický výcvik v procesorientovanej psychológii (POP), realizovaný Slovenskou komorou psychológov v spolupráci so švajčiarskym inštitútom POP. Na základe prístupu POP a skúseností so svojou sestrou s Downovým syndrómom a ďalšími klientmi vypracovala metódu prístupu založeného na minimálnych signáloch u klientov a detí s rôznymi typmi postihnutí, vrátane porúch autistického spektra, ktorými prešlo okolo 2000 absolventov. Metóda sa stala súčasťou niekoľkých akreditovaných kurzov a je súčasťou prístupu rešpektujúceho ľudské práva. Od roku 2014 sa venuje špecificky potrebám detí a mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom, ich integrácie a inklúzie.