Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Živé knihy

25.08.2021 20:33

Jedným z výstupov projektu Inklúzia krok za krokom je aj 10 online nahrávok živých kníh rodičov detí s Aspergerovým syndrómom, autizmom, ADHD ako aj dospelých ľudí na spektre. Prístup na živú knižnicu bude možné získať v rámci našich balíčkov vzdelávcích aktivít, pre informácie nás kontaktujte mailom alebo telefonicky. 

Projekt Inklúzia krok za krokom podporil Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.