Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

a centrum logo

PARTNERI

 
nadácia orangeO nás

 
Programy a konzultácie pre rodiny, deti a dospelých odlišným vnímaním sveta a spracovaním informácií - spektrum autizmu a ďalších foriem neurodiverzity ako je  Aspergerov syndróm, autizmus, ADHD a iné. Poskytujeme poradenstvo a školenia v témach zručností pre inkluzívne vzdelávanie a podpora diverzity z pohľadu celoživotného vzdelávania, zamestnávania a osobného rozvoja pre dôstojný  a plnohodnotný život jednotlivcov a rodín. 
 
Ponúkame predovšetkým chýbajúce služby a podporu pre rodiny, mladých ľudí s AS, pedagógov, a odborníkov formou online kurzov a konzultácií v dohodnutý čas dňa, podľa Vašich možností, z pohodlia Vášho domova už niekoľko rokov. Realizujeme podporné skupiny na viacerých miestach na Slovensku a dlhodobejšie vzdelávanie, ktoré ide ruka v ruke s osobnostným rozvojom. Hľadanie ciest k inklúzii je predovšetkým o našom nastavení a prekonaní stereotypov. Realizujeme špecializované živé knižnice, v ktorých vystupujú rodičia detí s AS a mladí ľudia na spektre autizmu, okrem iného v spolupráci s viacerými univerzitami, aby sme zlepšili aj prípravu budúcich profesionálov. Angažujeme sa v obhajovaní práv v škole, na pracovisku, v kontakte s úradmi. Advokačné laické aktivity spájame aj s aktivitami na pripomienkovanie zákonov a tvorbu koncepcie riešenia problematiky autizmu na Slovensku. Dostupnosť našich aktivít zvyšujeme získavaním grantov a dotácií.  
 

 
 
Mgr. Viera Hincová,
 
psychologička, lektorka, blogerka, autorka podcastu Deti bez návodu, spolautorka portálu #beznávodu, matka dospelej dcéry s Aspergerovým syndrómom. Venuje sa inklúzii od roku 2006 v rámci medzinárodných aj slovenských projektov. Spolupracovala s ŠPU na tvorbe podporných opatrení v rámci kurikulárnej reformy, pripomienkovala tvorbu diagnostických štandardov pre autizmus na MZ SR, zapája sa do tvorby koncepcií riešenia v téme inklúzie a autizmu/Aspergerovho syndrómu. Od roku 2018 realizovala projekty Cesty k inklúzii, ktoré mapovali potreby detí, mladých ľudí a rodín s odlišným vnímaním sveta a spracovaním informácií, vrátane regionálnych konferencií a okrúhlych stolov. V roku 2021 vytvorila sieť odborných inštitúcií, ktoré sa venujú probematike AS na Sovensku a zorganizovala dve konferencie: Inklúzia krok za krokom a Aspergerov syndróm - výzvy a možnosti, ktorá sa uskutočnila pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Bola pozvaná na medzinárodnú konferenciu ENTER ktorú organizoval Slovak Telekom, na konferenciu Inklúzia - cesta budúcnosti v meste Zvolen a na konferenciu Múzeá  a galérie bez bariér III. V roku 2022 realizovala projekt Klíče k sebeobhájství v spolupráci s NF ATYP z Českej republiky zameraný na vytvorenie česko-slovenskej skupiny mladých sebaobhajocv na spektre autizmu. Na 3. autistickej konferencii v Prahe získala ocenenie ako obhajkyňa a sebaobhajkyňa roku 2022, ocenenie udeľuje NF ATYP Praha a Za sklem z.s. Olomouc. V roku 2023 s láskavým dovolením NF ATYP zorganizovala dvojdňovú online 1. autistickú konferenciu na Slovensku, na ktorej vystupovalo viac ako 80% prednášajúcich na spektre autizmu. Venuje sa tiež právam ľudí s rodovou, sexuálnou a vzťahovou rozmanitosťou.
 
 
 
 
 
Vladimíra Prokajová,
 
venuje sa poradenstvu pre rodiny, zameriava sa na konzultácie ohľadne kompenzácií a pomoc pri odvolaniach či tvorbe IVVP  pre túto cieľovú skupinu. Má tiež dieťa s AS a sama je dospelá Aspergerka. Vladimíra dlhodobo pôsobí ako účastníčka živých knižníc, realizovaných pre kariérových poradcov, študentov  pedagogických smerov Prešovskej univerzity v Prešove, UMB Banská Bystrica či Trnavskej univerzity CM. Organizuje aktivity a podporné skupiny a terapie  pre rodiny v lokalite Zvolen a Banská Štiavnica.  V r. 2016 iniciovala prvú konferenciu o Aspergerovom syndróme vo Zvolene a prednášala na konferenciách v NR SR k téme autizmu, organizovanej Luciou Nicholsonovou, Cesty k inklúzii a Prvej autistickej konferencii v Prahe organizovanej Nadačným fondom ATYP. Na 3. autistickej konferencii v Prahe získala ocenenie ako obhajkyňa a sebaobhajkyňa roku 2022, ocenenie udeľuje NF ATYP Praha a Za sklem z.s. Olomouc. Vystupuje v médiách, a prispieva na portál #beznávodu svojim článkami a postrehmi. 
 
 
 
 
 

 
Sledovať nás môžete aj na FacebookuInstagrame a Youtube.