Prvý on-line seminár pre rodičov detí s PAS

začiatok: 11: novembra 2015 o 20:15

https://www.facebook.com/events/1722260551326662/